събота, 20 май 2023 г.

20 май - Световен ден на пчелите


Световният ден на пчелите – 20 май, е обявен с резолюция на ООН през декември 2017 г. и има за цел да повиши осведомеността за значението на пчелите и тяхната защита.

Темата за пчелите е много актуална през последните години във връзка със световния проблем за тяхното изчезване. Учени и изследователи от цял свят насочват усилията си, за да отговорят на въпроса защо пчелите намаляват. За всички, които се занимават с тяхното отглеждане, е ясно, че употребата на определени химически вещества за растителна защита води до измирането на пчелите, а те са ключово звено в жизнения цикъл на растенията.

Пчелите са известни със своята роля за опрашването на растенията и, при най-известния вид – медоносната пчела, със създаването на мед и восък. Известни са близо 20 000 вида пчели, разпределени в между 7 и 9 семейства, но броят на неописаните е голям. Те се срещат на всички континенти, с изключение на Антарктида, във всякакви местности, където има опрашвани от насекоми цъфтящи растения.

Опрашването, извършвано от пчелите, е важно както за екосистемите, така и за селското стопанство, а намаляването на дивите пчели увеличава значението на опрашването от специално развъждани кошери медоносни пчели. Пчелите играят важна роля в опрашването на цъфтящите растения. Те биват най-многочислената група опрашители в екосистемите свързани с цъфтеж на растенията. В зависимост от текущите потребности пчелите могат да се концентрират над събирането само на нектар или само на прашец от растенията. И в двата случая обаче способстват за опрашването, но когато събират цветен прашец те биват по-ефективни опрашители.

Развитието и състоянието на пчелното семейство е в пряка зависимост от намиращите се в района цъфтящи растения.

Пчеларството човешка дейност, практикувана от хилядолетия, поне от времето на Древен Египет. Освен меда и опрашването, медоносните пчели се използват и за произвежданите от тях цветен прашец, пчелен восък, пчелна отрова, пчелно млачице и прополис. Пчелите присъстват в митологията и фолклора от древни времена.

Обикновената mедоносна пчела (Apis mellifera, на латински: apis – пчела; meli – мед; ferre – нося, събирам) е вид пчела от род Медоносни пчели (Apis). От познатите 20 000 вида пчели по света едва 11 вида събират и съхраняват мед. От тях четири вида се използват интензивно от човек. Това са Apis mellifera, Apis florea, Apis cerana и Apis dorsata. Етественият ареал на Apis mellifera е бил Близкия изток, Северна Африка и Европа, но благодарение на човека, днес видът е разпространен по целия свят.

През 2021 г. Международният конкурс за статистически плакат постави на едно от призовите места плаката „Защо пчелите са толкова важни?“, изработен от студенти от УНСС. Плакатът отразява търсенията и позициите на младите хора в България и допринася за създаването на база данни за пчеларството у нас.

НСИ представя студентското творчество по темата, за да подкрепи усилията на България в борбата за опазването на пчелите и живата природа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации